Υγραεριοκίνηση


Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανισμού καύσης υγραερίου με την εγγύηση της ATIKER. Το συνεργείο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα διάγνωσης και επισκευής ακολουθώντας τους γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας των νέων αυτοκινήτων και φιλοξενούνται στις πιο υπερσύγχρονες, άρτια δομημένες εγκαταστάσεις.

Βλέποντας όλοι μας την τιμή της βενζίνης να αυξάνεται κατακόρυφα, η χρήση του υγραερίου για την κίνηση των οχημάτων μας αποκτά συνεχώς αυξανόμενη υποστήριξη και ενδιαφέρον. Το υγραέριο (LPG) ως καύσιμο είναι απόλυτα ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον,  έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια ως απάντηση στην προσπάθεια αναζήτησης εναλλακτικών καυσίμων και είναι το πιο σημαντικό και αποδεκτό εναλλακτικό καύσιμο στον τομέα του αυτοκινήτου.
Παρατηρώντας κάποια στατιστικά διαπιστώνουμε ότι:
Ιταλία: 1.000.000 οχήματα με υγραερικίνιση
Βιέννη, Αυστρία: 400 λεωφορεία με υγραεριοκίνηση
Κοπεγχάγη, Δανία: 200 λεωφορεία με υγραεριοκίνηση
Αυστραλία: 500.000 οχήματα με υγραερικίνηση
Ηνωμένο Βασίλειο: 40.000 οχήματα με υγραεριοκίνηση
Ιαπωνία: το 90% των ταξί λειτουργούν με υγραέριο
Τέλος, στη γειτονική μας Τουρκία, κυκλοφορούν πάνω από 3.000.000 οχήματα, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο το υγραέριο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη πολλοί σταθμοί ανεφοδιασμού. ενώ έχει προγραμματιστεί η λειτουργία και άλλων εντός του έτους. Σίγουρα κάποιος από αυτούς λειτουργεί και στην πόλη σας. Επίσης η υγραερικίνηση έχει ένα άριστο ιστορικό ασφαλείας. Διαφορετικές δοκιμές σύγκρουσης έχουν αποδείξει ότι χάρη στην αντοχή και την άρτια κατασκευή των φιαλών αερίου για τα οχήματα, το υγραέριο είναι ασφαλέστερο από τη βενζίνη. Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια του 2010 ο ρυθμός αύξησης των αυτοκινήτων που πλέον επιλέγουν το υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο αντί της βενζίνης έχει αυξηθεί κατακόρυφα καθώς η υγραεριοκίνηση ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε δύο βασικά θέματα:
Στη σημαντική οικονομία σε σχέση με τη βενζίνη.
Στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα λόγω της μειωμένης εκπομπής ρύπων και αερίων.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More